Hoppa till sidans innehåll

Instruktioner för årsmötet 16/3

11 MAR 2021 09:34
Se instruktioner för hur du ansluter till årsmötet tisdagen den 16/3, samt hur mötet kommer att gå till. Bifogad finns också revisionsberättelsen.
 • Uppdaterad: 11 MAR 2021 09:34

Instruktioner till Hammarby IF Roddförenings digitala årsmöte tisdagen 16/3 kl 19.00 via Microsoft Teams

Som intresserad kan du logga in till årsmötet tisdag 16/3 klockan 18.45-19.00 genom att klicka på länken som publicerats på www.hammarbyrodd.se. Hittar du inte denna länk så kontaktar du oss på This is a mailto link eller This is a mailto link.
Logga in som "gäst" med både för- och efternamn.

För att få rösträtt krävs att du före mötet har betalat medlemsavgiften, samt under året fyller minst 16 år. Du behöver även kunna identifiera dig via fungerande mikrofon och kamera.

Revisorerna presenterar sin revisionsberättelse här.

 

Under själva mötet:

Du som deltagare uppmanas att ha mikrofonen avstängd och endast slå på den när du fått ordet. Ingen tar ordet och slår på sin mikrofon utan att ha fått ordet av ordförande. Önskar du yttra dig så använd funktionen i Microsoft Teams där du kan räcka upp handen, alternativt skriv det i chatten, så kommer vi skapa en talarlista där du kommer få ordet när det är din tur. När du fått ordet presenterar du dig med namn.

Microsoft Teams har en funktion där du kan dela dina dokument med andra på mötet under ditt inlägg. Om inte denna funktion fungerar måste du vara beredd att kunna framföra ditt inlägg utan hjälp av denna funktion. 

Då en punkt på dagordningen är färdigdiskuterad ställer den som leder mötet proposition i frågan. I stället att som på ett fysiskt möte svara "ja" på frågorna räcker du upp "handen" i funktionen i Microsoft Teams. Mötesordföranden tolkar mötets åsikt i frågan. Om inte votering begärts fastställs mötesordförandens tolkning som beslut. Om du är missnöjd med tolkningen räcker du upp handen eller skriver votering i chatten. Om votering begärs vidtar "sluten" omröstning i frågan. Sluten omröstning görs genom att rösten skickas till This is a mailto link.

____________________________________________________________

Microsoft Teams-möte

Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet

Läs mer | Mötesalternativ

____________________________________________________________

 

 • 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd

Röstlängden utgörs av de som är inloggade på mötet och som är röstberättigade enligt stadgarna.

 

 • 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Styrelsens sekreterare föredrar.

Vill du yttra dig: ”räck upp handen” eller skriv i chatten.

 

 • 3 Godkännande av dagordning och mötesform
 • Årsmötet hålls digitalt. 
 • Att röstförfarandet m.m. ska gå till enligt denna instruktion.
 • Att taltid begränsas till 3 min i inläggen.
 • Kan en fråga inte behandlas på ett korrekt sätt i demokratisk anda bordläggs frågan och tas på extra årsmöte.
 • Om tekniken inte fungerar ajourneras mötet för att återupptas vid annat tillfälle. 

Vill du yttra dig: ”räck upp handen” eller skriv i chatten.

 

 • 4 Protokolljustering

Styrelsens sekreterare föredrar.

Vill du yttra dig: ”räck upp handen” eller skriv i chatten.

 

 • 5 Val av ordförande för mötet

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Finns det fler förslag så ”räck upp handen” eller meddela i möteschatten att du vill ha ordet. Skulle fler förslag komma sker en omröstning.

 

 • 6 Val av sekreterare för mötet

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Finns det fler förslag så ”räck upp handen” eller meddela i möteschatten att du vill ha ordet. Skulle fler förslag komma sker en omröstning.

 

 • 7 Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

Årsmötet nominerar. För att föreslå en person ”räck upp handen” eller skriv i chatten.

 

 • 8 Föreningens verksamhetsberättelse för år 2020

Mötets ordförande går igenom verksamhetsberättelsen. Vill du yttra dig ”räck upp handen” eller skriv det i chatten.

 

 • 9 Förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning för år 2020

Kassören föredrar handlingarna. Vill du yttra dig ”räck upp handen” eller skriv det i chatten.

 

 • 10 Revisionsberättelse för år 2020

Föreningens revisor föredrar. Vill du yttra dig: ”räck upp handen” eller skriv i chatten.

 

 • 11 Ansvarsfrihet för styrelsen år 2020

Mötets ordförande ställer frågan i enlighet med revisorernas förslag. Vill du yttra dig: ”räck upp handen” eller skriv det i chatten.

 

 • 12 Verksamhetsplan och budget för år 2021

Föreningens ordförande och kassör presenterar verksamhetsplan och budget för 2021. Vill du yttra dig ”räck upp handen” eller skriv det i chatten.

 

 • 13 Behandling av förslag från styrelsen och inkomna motioner (inkomna senast 16 februari)

Inga motioner och inga propositioner har inkommit.

 

 • 14 Val av styrelseordförande för en tid av ett år

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Finns det fler förslag så ”räck upp handen” eller meddela i möteschatten att du vill ha ordet. Skulle fler förslag komma sker en omröstning.

 

 • 15 Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Finns det fler förslag så ”räck upp handen” eller meddela i möteschatten att du vill ha ordet. Skulle fler förslag komma sker en omröstning.

 

 • 16 Val av tre suppleanter till styrelsen för en tid av ett år

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Finns det fler förslag så ”räck upp handen” eller meddela i möteschatten att du vill ha ordet. Skulle fler förslag komma sker en omröstning.

 

 • 17 Val av valberedning, varav en ordförande, för en tid av ett år

Årsmötet nominerar. För att föreslå en person ”räck upp handen” eller skriv i chatten.

 

 • 18 Val av revisorer

Valberedningen presenterar sitt förslag.

Finns det fler förslag så ”räck upp handen” eller meddela i möteschatten att du vill ha ordet. Skulle fler förslag komma sker en omröstning.

 

 • 19 Val av ombud till årsmöte i Östra Roddistriktsförbundet och Hammarby IF alliansförening

Årsmötet nominerar. Styrelsen föreslår att val av ombud delegeras till föreningens styrelse. För att föreslå en person ”räck upp handen” eller skriv i chatten.

 

 • 20 Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter för år 2022

Kassören föredrar.

 

 • 21 Övriga frågor

 

 • 22 Mötets avslutande
Skribent: Styrelsen
E-post: Adressen Gömd
Hyr festlokal
 
Vaccinerad
 
 
 

instagram.com/hammarbyrodd

Postadress:
Hammarby IF Roddförening - Rodd
Alexandra Börjesson, Sankt Göransgatan 153 lgh 1315
11217 Stockholm

Besöksadress:
Sundstabacken 12
12030 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link