Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening

Villkor för privata båtar i Hammarby Rodds båthus

Bakgrund
Utrymmet i föreningens båthus är begränsat och under senare år har alltfler medlemmar valt att skaffa privatägd båt. Då även dessa förvararas i föreningens båthus har föreningen tagit fram regler för förvaring av privata båtar. Reglerna syftar till att säkerställa att de båtar som förvaras i föreningens lokaler nyttjas effektivt.

Båtplatser
Avgift debiteras för förvaring av båt på en av föreningen anvisad plats i båthuset vid Årstaviken, alternativt på föreningens platser i tältet vid Magelungen. Förvaring utomhus vid Magelungen debiteras ej. Föreningen äger rätt att neka medlem plats för privatägd båt om platsbrist råder.

Hyrestid räknas per kalenderår. Om båt förvaras på annan plats del av säsongen kan hyran sättas ned i motsvarande grad om båtägaren kan visa omfattningen.

Föreningen äger rätt att anvisa, samt i vissa fall, neka plats. I normalfallet åligger detta roddchefen, med styrelsen som överprövande instans.

Båttyper
Avgift enligt detta dokument gäller för singelscullers. För andra båttyper beslutar styrelsen från fall till fall.

Taxa
Avgift debiteras årsvis i efterskott enligt tabell nedan med en grundtaxa på 3000 kr per år. Om båten används flitigt reduceras hyran, och blir enligt tabell nedan:

Färre/mindre än 20 rodda turer eller 200 km

3000 kr

21-30 turer eller 200-300 km

1000 kr

31-40 turer eller 301-400 km

500 kr

Fler/mer än 40 turer eller 400 km

0 kr


Avgiften baseras på i roddjournal införda roddpass i aktuell båt under tiden 1 april – 15 november. Båt får lånas ut till annan klubbmedlem, och dessa turer får tillgodoräknas båtens totala sträcka under året. Det är upp till varje enskild båtägare att visa hur mycket båten har använts.

Undantag
Avriggad båt på plats anvisad av föreningen debiteras med 1000 kr per år. Avdraget gäller i högst en säsong. Detta kan vara tillämpbart vid exempelvis skada eller ändrade livsförutsättningar.

Uthyrning till föreningen
Båt får hyras ut till föreningen under hel säsong, om föreningen anser sig ha behovet. I dessa fall sätts hyran till noll, samt att ersättning utgår till båtägaren med försäkringspremie multiplicerad med en faktor 3, dock högst 1000 kr per säsong. Om båten hyrs ut till föreningen beslutar roddchef i samråd med båtägare om vilka som får ro båten. Båtägaren förväntas alltid stå för fullt försäkringsskydd. Vid skada orsakad av annan föreningsmedlem bekostar föreningen självrisken.

Publicerad: 2022-12-31

Senast uppdaterad: 2023-05-04

Författare: Henrik Persson

Sponsorer