Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening

Ersättningsregler i samband med resor och utbildning

Tävling

Hammarby Rodd ersätter för resekostnader vid resor till och från nationella tävlingar samt övriga av föreningen sanktionerade tävlingar under tävlingssäsongen. Alla tävlande är dock ålagda att betala en egenavgift på 200 kr för resor i Sverige som inte är på hemmaplan.

Om man vill delta på en icke sanktionerad regatta måste detta förankras hos roddchef eller styrelse innan anmälan sker. Deltagande på en nationell regatta måste även det vara sanktionerat hos roddchefen, helst före anmälan men allra senast innan man åker iväg till tävlingen. Generellt gäller att ett icke sanktionerat deltagande på en tävling inte heller kommer att ersättas av föreningen.

För tävling på hemmaplan utgår ingen reseersättning. För mer detaljerade ersättningsnivåer, se Tävlingar och läger - Egenfinansiering.

Båttransport med trailer

Trailer för båttransport nyttjas då båtarna som skall användas vid en tävling är för många eller för stora för att transporteras på biltak. Trailern (i första hand Hammarbys egen trailer) kan dras av egen bil eller hyrbil. Om egen bil används, kontakta kassören för information om ersättning.

Observera att Hammarbys båttrailer har en totalvikt på 1200 kg, varför bilen som drar trailern ska ha en lägsta tjänstevikt om 1200 kg och en högsta totalvikt om 2300 kg om föraren har ett vanligt B-körkort.

Persontransport

Transport sker med egen bil eller med hyrbil. I undantagsfall kan transporter med andra färdmedel ersättas efter godkännande från roddchef eller styrelse.

Antalet bilar som används ska alltid minimeras, vilket innebär att Hammarby Rodd inte kommer att ersätta för ett flertal halvfulla bilar.

Hyrbil hyrs av roddchefen eller i samråd med roddchefen. Tankningar görs på föreningens tankkort om möjligt. Innan hyrbilen återlämnas ska den alltid vara fulltankad. Om bilen inte är fulltankad innan den återlämnas uppstår en bränslekostnad för föreningen som då blir mycket högre än om bilen varit fulltankad vid återlämnandet.
Självriskeliminering ska tillämpas vid bilhyrningen.

Milersättning vid körning med privat bil lämnas enligt följande:

Totalt antal aktiva och ledare i bilen

Ersättning

Fyra eller fler

25 kr/mil

Tre

20 kr/mil

Två

16 kr/mil

En

12 kr/mil

Trailerbil räknas som full bil. Kontakta kassören för mer information samt för ersättning vid trailerdragning. Vid tävlingar där alla deltagare åker i samma bil utgår full ersättning (25 kr/mil) oavsett antal resanden. Maxbeloppet utgår från skatteverkets regler för reseavdrag.

Ifylld reseräkning enligt mall nedan ska lämnas in till kassör snarast efter genomförd tävling.

Mall för reseräkningen laddar du ner här: [docx] Word, 45.2 kB. [pdf] Pdf, 115.9 kB.

Utöver milersättning utgår ersättning för parkering, bilfärja, trängselavgifter, väg- och broavgifter.

Ersättning utgår ej för felparkeringsavgifter, fortkörningsböter, självrisk vid försäkringsskada på egen bil, etc.

Kost och logi vid tävling

Hammarby Rodd ersätter inte tävlande seniorer för kost och logi.

Juniorer får logi men ej kost i samband med tävling. Ersättning utgår även för en (1) medföljande tränare. Ersättning gäller för övernattning på plats utsedd av roddchefen eller i samråd med roddchefen.

Normal träning

Hammarby Rodd ersätter ej för utlägg i samband med resor och uppehälle vid normal träning.

Träningsläger

Vid planering av träningsläger, arrangerat genom Hammarby eller annan aktör, tas kostnader i samband med lägret upp vid själva planeringen. Hur dessa kostnader kommer att fördelas mellan förening och respektive aktiv definieras enligt nedan. Viktigt är dock att en av styrelsen godkänd budget finns uppgjord, innan kostnader för träningslägret börjar tas.

För mer detaljerade ersättningsnivåer, se Tävlingar och läger - Egenfinansiering.

Kurser och utbildning

Kurser och utbildningar som personer inom Hammarby Rodd genomgår och som syftar till att utveckla Hammarby som förening och Hammarbys medlemmar, i enlighet med föreningens syfte och målsättning, ersätts. Förutsättningen för att ersättning av anmälningsavgift, resekostnad och logi skall utbetalas är dock att kursen/utbildningen är sanktionerad av Hammarby Rodds styrelse innan anmälan sker.

Representation

När person, utsedd av Hammarby Rodd, representerar föreningen i officiella sammanhang ersätter föreningen för resa och logi. Ersättningen beror på representationens art och överenskommes alltid med föreningens styrelse innan till exempel bokning av resa och logi genomförs.

Publicerad: 2022-12-31

Senast uppdaterad: 2024-02-07

Författare: Henrik Persson