Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Författare: Henrik Persson

Styrelsen

Styrelsen sedan mars 2024


Vald t.o.m.

Ordförande

Hanna Pingry

ordf@hammarbyrodd.se

2024

Kassör

Edit Györgyjakab

kassa@hammarbyrodd.se

2024

Sekreterare

Karin Cederlund

info@hammarbyrodd.se

2025

Roddchef

Henrik Persson

rodd@hammarbyrodd.se

2025

Klubbmästare

Niclas Skagstedt

klubbliv@hammarbyrodd.se

2024

Medlemsansvarig

Leonora Gašpar

reg@hammarbyrodd.se

2024

Båthusintendent

Henrik Andersson

bathuset@hammarbyrodd.se

2025

Materialförvaltare, suppleant

Johan Söderström

material@hammarbyrodd.se

2024

Vice ordförande, suppleant

Henrik Ottosson

suppleant@hammarbyrodd.se

2024

Suppleant

Rebecka Rydfalk

suppleant@hammarbyrodd.se

2024


De sex styrelseledamöterna väljs för en period om två år. Hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte. Styrelseordförande och tre suppleanter väljs för en period om ett år.

Valberedning: Benjamin Eriksson (sammankallande), Alexandra Börjesson, Karin Cederlund (styrelsens representant)

Revisorer: Andrea Fiene, Saioa Ibarrola Barandika