Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2023-05-16

Författare: Henrik Persson

Styrelsen

Styrelsen sedan maj 2023


Vald t.o.m.

Ordförande

Hanna Pingry

ordf@hammarbyrodd.se

2023

Vice ordförande, roddchef

Henrik Persson

rodd@hammarbyrodd.se

2023

Kassör

Edit Györgyjakab

kassa@hammarbyrodd.se

2024

Sekreterare

Alexandra Börjesson

info@hammarbyrodd.se

2023

Festlokalskontakt

Bengt Lindström


2023

Klubbmästare

Niclas Skagstedt

klubbliv@hammarbyrodd.se

2024

Medlemsansvarig

Leonora Gašpar

reg@hammarbyrodd.se

2024

Materialförvaltare, suppleant

Mats Eriksson

material@hammarbyrodd.se

2023

Båthusintendent, suppleant

Henrik Andersson

bathuset@hammarbyrodd.se

2023

Suppleant

Daniel Gerhardson

suppleant@hammarbyrodd.se

2023


De sex styrelseledamöterna väljs för en period om två år. Tre av ledamöterna väljs vid varje årsmöte. Styrelseordförande och tre suppleanter väljs för en period om ett år.

Valberedning 2024: Benoît Dessirier (sammankallande), Rebecca Larson, Leonora Gašpar (styrelsens representant)

Revisorer: Nils Carlin, Bertil Johnsson