Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening

Kallelse till extra årsmöte, 15 maj

Hammarby IF Roddförening kommer hålla ett extra årsmöte måndagen den 15 maj kl. 18:00 i båthuset.

Marcelo Palma har efter en kort tid i styrelsen valt att avgå på grund av tidsbrist. För att föreningen och styrelsen ska fungera på ett fullgott sätt så anser styrelsen att det är viktigt att ersätta honom innan nästa ordinarie årsmöte.

Detta är valberedningens förslag till nya styrelsen:
Styrelseledamot, 2 år:
- Edit Györgyjakab

Dagordning
1. Mötets öppnande och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
7. Val av styrelseledamot för en tid av två år
8. Mötets avslutande

Väl mött!
Styrelsen

Publicerad: 2023-05-05

Senast uppdaterad: 2023-05-05

Författare: Henrik Persson

Sponsorer