Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening

Information inför årsmötet

Valberedningens förslag, proposition om stadgeändring och revisionsberättelse

Hammarby IF Roddförenings årsmöte hålls i klubbhuset onsdagen den 29 mars kl 19:00.

Valberedningen

Detta valberedningens förslag till nya styrelsen samt revisorer:

Ordförande, 1 år
Hanna Pingry – omval

Ledamöter, 2 år
Niclas Skagstedt – omval
Marcelo Palma – nyval
Leonora Gašpar – nyval

Suppleanter, 1 år
Mats Eriksson – omval
Henrik Andersson – nyval
Daniel Gerhardsson – nyval

Vidare förslag:
Revisorer: Nils Carlin och Bertil Johnsson

Vi tackar de avgående styrelsemedlemmarna Andrea Fiene, Anders Joelsson, Nicklas Dackheden Westberg och Heili Eriksson. Stort tack för ert engagemang och väl utförda styrelseuppdrag!

Valberedningen består av:
Benoît Dessirier (sammankallande)
Leonora Gašpar
Alexandra Börjesson (styrelsens representant)


Proposition

Styrelsens proposition gällande stadgeändring:
< Proposition [pdf] > Pdf, 139.1 kB.


Revisionsberättelse

Revisorerna Nils Carlin och Bertil Johnsson lämnar följande revisionsberättelse:
< Revisionsberättelse [pdf] > Pdf, 261.7 kB.

Publicerad: 2023-03-15

Senast uppdaterad: 2023-03-15

Författare: Henrik Persson