Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening
En bild

Kallelse till årsmöte 20/3

Hammarby IF Roddförenings årsmöte kommer att hållas onsdagen den 20 mars kl. 19:00 i båthuset.

Kallelse och dagordning finns länkat här nedan. Alla medlemmar boendes i Sverige kommer även att få en skriftlig kallelse per brev innan årsmötet. Efter årsmötet bjuder vi på middag.

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt här på vår hemsida.

Kallelse och dagordning för årsmöte [pdf] Pdf, 82.6 kB..

Motioner till årsmötet (se §16 i stadgarna) skall vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari.

Skicka motioner till e-post:
info@hammarbyrodd.se

eller adress:
Hammarby Rodd
c/o Alexandra Börjesson
Norra Agnegatan 38
112 29 Stockholm

 

En motion till årsmötet bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Det är lätt att skriva en motion. Tänk på att skriva kortfattat och använd ett enkelt språk som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion, det går bra att lämna in flera motioner om du har flera ämnen som du vill behandla.

1. Rubrik. Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.

2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

3. Syfte (motivering). Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör.

4. Att-satser. Jag/vi föreslår därför att föreningsstämman beslutar att:...

5. Avslutning. Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion, och underteckna med ditt namn. Vid motion via e-post går det bra med digital signering (till exempel med https://elektronisksignering.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) eller signering på papper i efterhand.

Styrelsen kommer till årsmötet att avge skriftligt yttrande över inkomna förslag.

Publicerad: 2024-01-31

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Författare: Henrik Persson