Gå till innehåll
Hammarby IF Roddförening
Hammarby IF Roddförening

Publicerad: 2022-12-31

Senast uppdaterad: 2023-05-04

Författare: Henrik Persson

Tävling & läger - egenfinansiering

Kostnader för aktiva i samband med tävlingar och läger:

 

Boende

Resa

Startavgift

Deltagaravgift
från arrangör
(exv. SR)

Självkostnad för den aktiva, faktureras från Hammarby

 
 Läger i Sverige i Hammarbyregi (föreningen anordnar)

    Junior

 

 

 

 

 Ingen

    U23

 

 

 

  

 50% av boendet

    Senior

 

 

 

 

 Boendet

 
 Läger i Sverige i annans regi

    Junior

 

  

 

 

 50% av deltagaravgiften

    U23

 

 

 

 

 Resan & 50% av deltagaravgiften

    Senior

 

 

 

 

 Resan & deltagaravgiften

 
 Utlandsläger i Hammarbyregi (föreningen anordnar)

    Junior

 

 

 

 

 50% av resa & boende

    U23

 

 

 

 

 50% av resa & boende

    Senior

 

 

 

 

 Resan & boendet

 
 Utlandsläger i annans regi

    Junior

 

 

 

 

 50% av resa & deltagaravgift

    U23

 

 

 

 

 50% av resa & deltagaravgift

    Senior

 

 

 

 

 Resan & deltagaravgiften

 
 Distriktstävling

    Junior

 

 

 

 

 Resan

    U23

 

 

 

 

 Resan

    Senior

 

 

 

 

 Resan

 
 Nationell tävling

    Junior

 

 

 

 

 200 kr/tävling

    U23

 

 

 

 

 200 kr/tävling + 50% av boendet

    Senior

 

 

 

 

 200 kr/tävling + boendet

 
 Utländsk tävling i Hammarbyregi (föreningen tar initiativ till deltagande)

    Junior

 

 

 

 

 400 kr/tävling

    U23

 

 

 

 

 400 kr/tävling + boendet

    Senior

  

 

 

 

 400 kr/tävling + boendet

 
 Landslagsuppdrag eller övrigt i SR:s regi

    Junior

 

 

 

 

 50% av kostnaden

    U23

 

 

 

 

 50% av kostnaden

    Senior

 

 

 

 

 50% av kostnaden

Teckenförklaring:       Ej aktuellt        Föreningen 100%        Delas 50/50        Roddaren 100% 

  • Föreningen bekostar alltid båttransport i fallen definierade i tabellen ovan.
  • Föreningen ersätter enbart kostnader för föreningens licensierade medlemmar och under förutsättning att roddchefen sanktionerat deltagandet.
  • Föreningen sponsrar inte någon aktiv med mer än 10.000 kr per säsong.
  • För kostnader som inte definieras ovan beslutar styrelsen från fall till fall.
  • ”I Hammarbyregi” enligt ovan innebär att föreningen (roddchefen) tar initiativ till deltagande, samt att deltagandet inte är specifikt riktat till en besättning. Deltagande ska gynna föreningen.
  • För en ledare per läger/tävling ersätter föreningen boende och resa. Roddchefen utser ledare.